احساس زندان پزشکی دادگاه زندانی قانونی

احساس: زندان پزشکی دادگاه زندانی قانونی کمیسیون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث عکس) + ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی (

وقوع این اتفاق ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه روز گذشته به وسیله ساکنان ساختمان به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد که با هماهنگی ستاد فرماندهی شرکت آتش نشانی پایتخت کشور عزیزمان ای

عکس) + ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی (

ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی (+عکس)

عبارات مهم : ایران

وقوع این اتفاق ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه روز گذشته به وسیله ساکنان ساختمان به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد که با هماهنگی ستاد فرماندهی شرکت آتش نشانی پایتخت کشور عزیزمان ایران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۷۳ به خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان شهید گوهری راهی شدند.

فروکش کردن ناگهانی کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی، با حضور آتش نشانان به خیر گذشت.

به گزارش دانشجو، وقوع این اتفاق ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه روز گذشته به وسیله ساکنان ساختمان به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد که با هماهنگی ستاد فرماندهی شرکت آتش نشانی پایتخت کشور عزیزمان ایران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۷۳ به خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان شهید گوهری راهی شدند.

عکس) + ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی (

مجید میرزایی فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی فروکش کرده بود و چرخ عقب یک دستگاه خودروی وانت بار نیسان در داخل آن فرو رفته بود و هر لحظه امکان سقوط کامل ماشین در آن وجود داشت.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله بعد از ایمن سازی محل اتفاق با بکارگیری تجهیزات ویژه، وانت بار را محکم کرده و از فرو رفتن آن جلوگیری کردند سپس با رعایت احتیاط ماشین را از داخل گودال ایجاد شده است خارج کرده و به محل امن انتقال دادند.

وقوع این اتفاق ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه روز گذشته به وسیله ساکنان ساختمان به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد که با هماهنگی ستاد فرماندهی شرکت آتش نشانی پایتخت کشور عزیزمان ای

عکس) + ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی (

واژه های کلیدی: ایران | خیابان | ایستگاه | ساختمان | پارکینگ | اخبار حوادث

عکس) + ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی (

عکس) + ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان شریعتی (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog