احساس زندان پزشکی دادگاه زندانی قانونی

احساس: زندان پزشکی دادگاه زندانی قانونی کمیسیون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری حمید صفت از زندان آزاد شد

حمید صفت خواننده معروف رَپ که به اتهام قتل عمد ناپدری خود زندانی شده است بود دقایقی پیش با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شد.

حمید صفت از زندان آزاد شد

حمید صفت از زندان آزاد شد

عبارات مهم : زندان

حمید صفت خواننده معروف رَپ که به اتهام قتل عمد ناپدری خود زندانی شده است بود دقایقی پیش با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شد.

نورالله عزیز محمدی وکیل مدافع حمید صفت با اعلام این خبر به تسنیم گفت که موکلش دقایقی پیش از زندان آزاد شده است و با او تماس گرفته است.

حمید صفت از زندان آزاد شد

این قاضی سابق خاص قتل در پاسخ به این پرسش که آیا بحث قصاص صفت منتفی شده است است یا خیر؟ افزود: این تصمیم با دادگاه است ولی ظاهراً با توجه به نظریه کمیسیون ۷ نفره پزشکی قانونی بایستی عنوان قصاص منتفی شده است باشد.

عزیز محمدی اضافه کرد: از نظر ما اتهام موکل قتل شبه عمد است.

حمید صفت خواننده معروف رَپ که به اتهام قتل عمد ناپدری خود زندانی شده است بود دقایقی پیش با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شد.

بنا بر آنچه اصغرقاسمی آقباش دیگر وکیل حمید صفت پیشتر اعلام کرده کمیسیون ۷ نفره پزشکی قانونی ۵۰ درصد علت فوت ناپدری حمید صفت را بیماری های او اعلام کرده است و بر این اساس قرار بازداشت متهم با موافق دادگاه به قرار وثیقه تبدیل شده است است.

مبلغ وثیقه صفت ۶۰۰ میلیون تومان است.

واژه های کلیدی: زندان | پزشکی | دادگاه | زندانی | قانونی | کمیسیون | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog